Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2010

Møtereferat fra styremøte i Sentralfestivalkontorfestivalen

Mandag 22. februar kl. 09.00

Til stede: Fulltallig. Vararepresentanter ikke til stede. Reservevara 1 stilte for vara 1, mens 3. førstereservevara gikk inn for andre 1. vara i 1. andrevararepresentants fravær.
Sak 1: Forslag om endring i tekst på www.sentralfestivalkontorfestivalen.no Det har kommet inn forslag fra sentralfestivalkontorfestivalsjefen om å endre teksten på www.sentralfestivalkontorfestivalen.no under punktet "Om Sentralfestivalkontorfestivalen". Utdrag fra teksten pr. i dag:
"Sentralfestivalkontorfestivalen er en årlig festival for norske sentralfestivalkontorer, arrangert av Norsk Sentralfestivalkontorforbund (NS). Siden den spede begynnelse i 2001, da Sentralfestivalkontoret for musikkfestivaler i Sogn og Fjordane (SEMUSOFJ) og Sentralt festivalkontor for trekkspillfestivaler (Også kalt "Belg i sentrum") sammen tok initiativ til samling og sentralisering av kompetanse innen sentralisert festivalkontorvirksomhet, har NS vært en ledestjerne for alle…

Hverdag 2.0

Bilde
Jeg er korpsmann, og de fleste korps jeg har vært innom i Norge, bruker heftet "120 hymns for brass band" til oppvarming og lignende. For noen år siden kom dette heftet i oppdatert utgave. Det hadde samme tittel, men hadde 140 hymner i stedet for 120. I tillegg hadde de rettet en del trykkfeil, brukt en mer leselig skrifttype, samt lagt til en topptekst på hver side som anga hvilke salmer som var på den sida. Pluss en litt friskere farge og andre småjusteringer.

De hadde rett og slett laget en ny versjon av den originale boka, med større og mindre forbedringer på en rekke områder. Den avbildede boka har påskriften "3rd edition", altså versjon 3.0.

Hvis vi begynner å bruke versjonsnummerering litt mer i hverdagen, blir det mye enklere å unngå dårlighet. Jeg vil gjerne ta et eksempel med kasseroller.


Håndtak av metall blir lett varme. Håndtak av plast blir nesten ikke varme. Hvorfor i all verden lages det fortsatt kasserollehåndtak av metall?Håndtak kan festes på to m…

Tidenes forslag

Etter inspirasjon fra min bror, Hrunck:

Kan ikke alle norske banker innføre en "rund av og gi bort"-funksjon? Det vil si; absolutt ALLE transaksjoner på din lønnskonto blir avrundet opp til næmeste krone, og de overskytende ørene settes over til:
Din egen sparekonto (din egoist!)Redd BarnaHvis 1 million nordmenn har i snitt 5 transaksjoner pr. dag som gir i snitt 50 øre til Redd Barna, blir det jo to store kofferter fulle med penger!

Noen som skal ta meg på en technicality nå? "Mange transaksjoner er jo med null øre", sier dere? Det er greit, du kan selv bestemme å gi f.eks. minimum 1 krone pr. transaksjon. Så Det, Så!

Mer er det ikke å si om den saken

Debatt på nett er sjelden spesielt givende. Slik har det vært en stund, ca. 20 år vil jeg tro.

Tidlig 90-tall var tiden da man trodde man var anonym, og mange kom med særdeles upassende utsagn med store (blinkende røde) bokstaver (på grønn bakgrunn). Alt dette på egne hjemmesider, som ble skrevet med HTML i Notepad, lastet opp med WS_FTP, og tilgangsrettigheter ble satt med Telnet.

Senere kom gjestebøker for fullt, også en flott arena for kjeftslenging. Forumene begynte etter hvert å innta en mer ukryptisk form, enter the idiots.

Etter hvert kom det flere og flere bloggere, men der har ikke idiotien et så sterkt grep om sakene - folk bruker gjerne litt tid på innleggene, og dermed blir det litt avslepet.

I senere tid er det "kommenter denne artikkelen" som er oftest brukt til skitsnakk, og jeg var en middels aktiv på Dagbladets nettsider helt til de innførte betaling for å få lov å kommentere. Uforståelig.

Nivået på skitsnakk på nettet har jo vært jevnt dårlig, men i den sist…