Innlegg

Viser innlegg fra juli, 2006

Kompetansesenter Mot Idioti (KOMI)

Noen dyr greier seg fint alene fra den dagen de er født. Menneskerasen føder barn som ikke er ferdige, de må passes på og oppdras i mange år før de greier seg selv.

Noe av det som er fint med å bli foreldre, er at man kan lære barna sine å unngå mange av de feilene man selv har begått. Dessverre gjenspeiler ikke samfunnet dette. Om man har gjort en feil 500 ganger i Norge (og sikkert andre steder), er det bare å vente en ubetydelig mengde tid, så vil feilen bli begått igjen.

Først, et par beskrivende bagateller:

1) Grusveg i Frognerparken
Da Frognerparken i Oslo ble anlagt, var stiene/vegene gruslagt. Etter hvert tok man det skrittet å oppgradere til asfalt, kanskje tidenes beste oppfinnelse. En liten liste over fordeler:Mindre vedlikehold
Snø og is smelter raskere
Unngår grus på plena
Bedre for rullestolbrukere
Bedre for barnevogntrillere
Bedre for sykkelsyklere
Finere (min mening)
Man slipper å bli skitten, og dra med seg grus rundt om i byen
Stillere
Lettere å brøyte/måkeMen det ALLER viktigste…